LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Những gì chúng tôi cung cấp:

 • Thẩm định pháp lý Dự án, Doanh nghiệp, Công ty
 • Ý kiến pháp lý và ý kiến tư vấn về tất cả các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam trong các lĩnh vực chuyên môn mà chúng tôi hành nghề;
 • Các tư vấn cập nhật nhất về chính sách, kế hoạch hành động, các cam kết, chiến lược và môi trường pháp lý của Việt Nam;
 • Dự thảo hợp đồng, các hồ sơ tài liệu quản trị doanh nghiệp, giao dịch; Xem xét đánh giá, đưa ra ý kiến pháp lý về các hợp đồng, tài liệu dự án, giao dịch
 • Đàm phán với đối tác, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các dự án, hợp đồng, giấy phép, chấp thuận, đăng ký hoặc các vấn đề pháp lý khác;
 • Giúp đỡ khách hàng trong việc nộp hồ sơ, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép, chấp thuận, phê duyệt, đăng ký, v.v. và hoàn thành các thủ tục pháp lý khác
 • Các dịch vụ đại diện, trung gian, dịch vụ thư ký doanh nghiệp
 • Thực thi, thi hành án đối với các quyền hợp đồng, quyền dân sự, quyền sở hữu trí tuệ và thực thi bảo vệ các quyền này
 • Tư vấn và hỗ trợ Tố tụng tại tòa án và trọng tài

Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Lĩnh vực dịch vụ:

Vietnam Premier Lawyers (Luật Nhất Việt) cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn, đại diện và dịch vụ pháp lý khác trong các lĩnh vực sau đây::

 • Đầu tư Nước Ngoài
 • Thành lập doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, ESGs
 • Hợp nhất, Sáp Nhập, Mua bán Doanh Nghiệp, Tổ chức lại doanh nghiệp, Mua bán Dự án, hoạt động kinh doanh
 • Hợp Đồng, giao dịch thương mại, phòng vệ thương mại
 • Ngân hàng, Tài Chính, thị trường vốn, thị trường nợ, Fintech & Dịch vụ Fintech
 • Bảo hiểm
 • Chứng khoán, chứng khoán phái sinh và Thị trường chứng khoán, Chào bán ra công chúng, IPOs, Niêm Yết
 • Thuế, giao dịch liên kết, chuyển giá
 • Bất động sản, Hạ tầng, Dự án Phát triển, Dự án đối tác Công tư
 • Lao động
 • Công nghệ, Hợp đồng dịch vụ công nghệ, Sở hữu trí tuệ và cấp phép, dữ liệu cá nhân, chuyển giao dữ liệu
 • Nhượng quyền Thương mại (Franchising) & Chuyển giao công nghệ
 • Dược Phẩm và Y tế
 • Môi trường
 • Tư vấn và dịch vụ hỗ trợ Giải quyết tranh chấp tại tòa án và trọng tài